home  
 

รูปจากการประชุมสามัญประจำปี วันที่ 1 พฤษภาคม 2011 ที่ เบิร์น - Photo gallery - Generalversammlung Bern

กรุณาคลิกกิจกรรม - Back to Events
  คลิกตรงรูปจะได้ขยายเห็นรูปใหญ่ - Click on any photo to see it in a larger resolution.
 

 
       
       
       
   
Last update: 16-Apr-2011