ประวัติการก่อตั้ง วัตถุประสงค์ และการดำเนินงาน

getpdf

ภาษาไทย: ประวัติการก่อตั้ง วัตถุประสงค์ และการดำเนินงาน

getpdf

Deutsch: Die Entstehung des Vereins; die Ziele des Vereins; die Zielgruppe; Aktivitäten

getpdf

Français: Historique de l'association; Buts de l'association "Femmes thaïlandaises solidaires"; Groupe cible; Activités

getpdf

English: The founding of the Thai Women for Thai Women Association; The Thai Women for Thai Women Association's objectives; Target group; Acitivities

 

 

 
Last update: May 5, 2020