เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์
ด้าน กฎหมาย สังคม และ วัฒนธรรม
ระบบ การศึกษา และหน้าที่ต่อสังคมที่หญิงไทยควรทราบ
ช่วยหญิงไทยที่มีปัญหา โดยการให้คำแนะนำขั้นต้นทางโทรศัพท์สายตรง และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานั้นๆ

รวมทั้งแนะนำล่ามที่มีคุณภาพเมื่อมีการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว


ข่าวสาร - Neues und kommende Veranstaltungen - News and upcoming events
 

 


รูปภาพจากการสัมนา - Photos von Veranstaltungen - Photos from events
 

 


Unser Verein informiert und berät zu Fragen von Kultur, Sozialem und gesetzlichen Grundlagen für in der Schweiz lebende thailändische Frauen

Our association provides information and counsel on cultural, social, and legal aspects for Thai women living in Switzerland