เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์

ด้าน กฎหมาย สังคม และ วัฒนธรรม

ระบบการศึกษา และหน้าที่ต่อสังคมที่หญิงไทยควรทราบ

ช่วยหญิงไทยที่มีปัญหา โดยการให้คำแนะนำขั้นต้นทางโทรศัพท์สายตรง และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานั้นๆ

รวมทั้งแนะนำล่ามที่มีคุณภาพเมื่อมีการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว


ข่าวสาร - Neues und kommende Veranstaltungen - News and upcoming events
ืำปะ 3. Sep 2016 / 3 Sep 2016 - สัมนาเชิงปฏิบัติการโดยแพทย์หญิงอภิสมัย(หมอเบิร์ท) Wat Srinagarindravararam หัวข้อ “สื่อรักในครอบครัว”  และ  “สื่อสารด้วยหัวใจทำอย่างไรให้ลูกรับฟัง” / Seminar with psychiatrist Dr Apisamai, in Wat Srinagarindravararam / Seminar mit Psychiaterin Dr Apisamai, im Wat Srinagarindravararam
ืำปะ 4. Sep 2016 / 4 Sep 2016 - สัมนาเชิงปฏิบัติการโดยแพทย์หญิงอภิสมัย(หมอเบิร์ท) Pfrundhaus Kirchlindach หัวข้อ “สื่อรักในครอบครัว”  และ  “สื่อสารด้วยหัวใจทำอย่างไรให้ลูกรับฟัง” / Seminar with psychiatrist Dr Apisamai, in Pfrundhaus Kirchlindach / Seminar mit Psychiaterin Dr Apisamai, im Pfrundhaus Kirchlindach
ืำปะ 10./11. Sep 2016 / 10-11 Sep 2016 - สัมนาเชิงปฏิบัติการโดยแพทย์หญิงอภิสมัย(หมอเบิร์ท) Royal Thai Embassy Bern หัวข้อ “เรียนรู้การให้คำปรึกษา การสื่อสารกับคนรอบข้าง ตามหลักจิตวิทยา” / Seminar with psychiatrist Dr Apisamai, at the Royal Thai Embassy in Bern / Seminar mit Psychiaterin Dr Apisamai, in der Königlischen Thailändischen Botschaft in Bern
รูปภาพจากการสัมนา - Photos von Veranstaltungen - Photos from events
   

Unser Verein informiert und berät zu Fragen von Kultur, Sozialem und Gesetz für in der Schweiz lebende thailändische Frauen

Our association provides information and counsel on cultural, social, and legal issues for Thai women living in Switzerland