เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์

ด้าน กฎหมาย สังคม และ วัฒนธรรม

ระบบ การศึกษา และหน้าที่ต่อสังคมที่หญิงไทยควรทราบ

ช่วยหญิงไทยที่มีปัญหา โดยการให้คำแนะนำขั้นต้นทางโทรศัพท์สายตรง และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานั้นๆ

รวมทั้งแนะนำล่ามที่มีคุณภาพเมื่อมีการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว


ข่าวสาร - Neues und kommende Veranstaltungen - News and upcoming events

next

ข้อมูลใหม่ / neu / new: 21 Jun 2017ซ คู่มือการดำรงชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสู่สวิตเซอร์แลนด์ เป็นกิจกรรมอันหนึ่งของสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย

next 21. Mai 2017 / 21 May 2017 - Kirchlindach-Pfrundhaus, Generalversammlung การประชุมสามัญประจำปี 2017 - Generalversammlung in Kirchlindach (Pfrundhaus) (BE) am 21. Mai 2017– General Assembly in Kirchlindach (Pfrundhaus) (BE), 21 May 2017
รูปภาพจากการสัมนา - Photos von Veranstaltungen - Photos from events
   

Unser Verein informiert und berät zu Fragen von Kultur, Sozialem und Gesetz für in der Schweiz lebende thailändische Frauen

Our association provides information and counsel on cultural, social, and legal issues for Thai women living in Switzerland